Werkzaamheden Europalaan begonnen

      Geen reacties op Werkzaamheden Europalaan begonnen

Vandaag is de Efteling gestart met werkzaamheden aan de Europalaan. De Efteling gaat hier een wisselstrokensysteem hanteren, vooruitlopend op het vaststellen van het Bestemmingsplan 2030. De wisselstroken moeten ervoor gaan zorgen dat het verkeer richting de Efteling beter gaat doorstromen.

De eerste fase van de werkzaamheden is vandaag gestart. Als eerste zullen er werkzaamheden plaatsvinden tussen de Heikant en de Horst. De wisselstroken zullen hier worden aangelegd en de inrit naar de Efteling wordt verbreed. Voor het verkeer uit Dongen zal er een eigen inrit naar het parkeerterrein komen. Er zullen reclameborden op de weg tussen de Heikant en de Horst worden verwijderd, lantaarnpalen worden weggehaald en bomen worden gekapt. De Efteling zal de gekapte bomen compenseren waar nodig. Naar verwachting duren deze werkzaamheden tot begin juli.

Het verkeer richting de Efteling gaat op enkele momenten hinder ondervinden, wanneer er maar één rijstrook beschikbaar is gedurende de werkzaamheden. De omleidingsroute gaat via de Bevrijdingsweg lopen. De werkzaamheden zullen zoveel mogelijk buiten de Efteling-spits worden uitgevoerd, zodat er tijdens de spits het gewone aantal rijstroken geopend blijft.

De werkzaamheden aan de wisselstroken zullen begin juli afgerond zijn. Echter, pas in november zullen de wisselstroken definitief in gebruik worden genomen. Dit omdat de verkeersinstallaties en het signaleringsysteem nog niet gereed zullen zijn in juli. Gedurende de zomermaanden zullen er daarom verkeersregelaars aanwezig zijn, met de nodige extra bebording.

De werkzaamheden aan een nieuwe fietstunnel onder de N261 zullen in 2019 beginnen. Hierdoor gaat het verkeer over het kruispunt Europalaan-Horst nog beter verlopen, doordat er geen langzaam verkeer meer over hoeft te steken.

Reacties