Uitspraak: Efteling mag voorlopig niet uitbreiden, eerst gebreken oplossen

De Efteling heeft al een lange tijd de plannen om uit te breiden met het attractiepark. Met het toevoegen van grond ten oosten en westen van het park zou het veel meer mogelijkheden krijgen om nieuwe attracties toe te voegen. Vandaag was de lang verwachte uitspraak van de Raad van State. Deze hebben besloten om de uitspraak voor een half jaar op te schorten. In deze tijd kan de gemeente Loon op Zand aan de slag om 15 gebreken in het nieuwe bestemmingsplan op te lossen.

Bezwaren buurtbewoners
De gebreken die genoemd worden zijn dat de uitbreidingen niet goed onderbouwd zijn en de Efteling te veel ruimte krijgt in het bestemmingsplan. Ook de gevolgen voor de omwonden en de natuur zijn niet goed beoordeeld door de gemeente laat de Raad van State weten. De meeste bezwaren van de buurtbewoners zijn echter wel van tafel geveegd.

Gebreken
Van de Raad van State moet gemeente Loon op Zand beter onderbouwen waarom de Efteling niet kan uitbreiden binnen de huidige grenzen van het pretpark. Het park is voor ruim 90% onbebouwd en zowel de Efteling als de gemeente wil dit ook graag zo houden. De Raad van State mist een ‘uitdrukkelijke motivering’ waarom niet binnen de huidige parkgrenzen de uitbreidingen kunnen plaats vinden.

De Efteling krijgt ook te veel ruimte om het terrein op hun eigen manier in te richten en af te wijken van wat nu afgesproken is. De Raad van State geeft een geplande camperparkeerplaats als voorbeeld. Volgens het bestemmingplan is daar straks ook een verblijfsaccommodatie mogelijk of kunnen er meer campers staan dan de afgesproken 48 waar de gemeente vanuit gaat. Ook is de Raad van State bang dat ten westen van het park parkeergarages gebouwd kunnen worden zonder dat dit is uitgesloten of goed onderzocht wat daar mogelijk is.

Voorlopig geen plannen
De directie van de Efteling heeft recent al aangegeven voorlopig niet te willen uitbreiden als ze die mogelijkheid wel krijgen. Door de huidige corona-crisis neemt de Efteling een pas op hun plaats. “Dit wordt het slechtste jaar ooit in het bestaan van de Efteling. Eerst corona overleven.” liet Efteling directeur Fons Jurgens eerder weten.

Reacties