Opmerkelijk beeld: Anton Pieckcarrousel volledig afgebroken

      Geen reacties op Opmerkelijk beeld: Anton Pieckcarrousel volledig afgebroken

In de Efteling zijn onderhoudsmedewerkers de komende maanden bezig met het opknappen van de oude Anton Pieckcarrousel. Waar de Efteling anders nogal huiverig is om dit zonder bouwhekken te doen, is er nu geen enkele moeite gedaan om deze werkzaamheden aan het zicht te onttrekken. Zo is momenteel te zien dat nagenoeg de volledige molen is verdwenen: alleen de rechtopstaande middenkolom staat nog op zijn plek.

De afgelopen tijd zijn meer draaimolens op het Anton Pieckplein opgeknapt. Zo zijn recentelijk de Vlindermolen en de Vermolenmolen gerestaureerd. Bij het onderhoud aan deze molens werd er echter wel voor gekozen om de ruimte af te zetten met bouwhekken en zeil. Wanneer de Anton Pieckcarrousel weer opent is niet bekend: de onderhoudsbeurt staat namelijk niet op de kalender van de Efteling aangegeven.

Reacties