Nieuwe parkeerplaats en toegangsweg Efteling

      Geen reacties op Nieuwe parkeerplaats en toegangsweg Efteling

Om op drukke dagen het fileleed richting de Efteling te verzachten, komt er een nieuwe toegangsweg én een extra parkeerterrein naar het pretpark. De nieuwe parkeerplaats komt naast de N261 te liggen, tussen het Gulf-benzinestation en het verderop gelegen waterleidingstation van Brabant Water. De nieuwe toegangsweg loopt vanaf afslag Loon op Zand via de Heideweg, de Horst en de Eftelingsestraat. Hiervoor worden de al bestaande wegen gebruikt. De Efteling zal deze ontsluitingsweg alleen inzetten bij drukke dagen.

Vandaag lichtte Efteling-directeur Fons Jurgens samen met gemeente Loon op Zand de plannen toe. Het Ontwerp-bestemmingsplan Wereld van de Efteling 2030 ligt vanaf 1 maart tot en met 11 april ter inzage in het gemeentehuis van Loon op Zand. Naar aanleiding van de vele ingekomen reacties op het voorontwerpplan en de uitgevoerde Milieu Effect Rapportage zijn een aantal aanpassingen gedaan.

De Efteling heeft plannen voor grootse uitbreidingen: zo wil het in 2020 de 5 miljoen bezoekers halen en richting 2030 zelfs doorgroeien naar de 6 à 7 miljoen per jaar. Onderdeel van de uitbreidingen is de toevoeging van de strook ten oosten van de Efteling aan het park. Deze lap grond tussen de attracties Vogel Rok en de Python moeten vanaf 2020 onderdeel zijn van het pretpark. De uitbreidingsplannen en toegangsweg staan in een nieuw bestemmingsplan waar nog op gereageerd kan worden. De gemeenteraad neemt na de zomer een definitieve beslissing.

©Airpro Waalwijk

©Airpro Waalwijk

©Google Maps

Reacties