Uitgelicht: Masterplan Wereld van de Efteling 2030

      Geen reacties op Uitgelicht: Masterplan Wereld van de Efteling 2030

De laatste tijd is er veel te doen over de uitbreidingsplannen van de Efteling. Na diverse overleggen met zowel de gemeente, buurtbewoners en de Efteling is er een “Masterplan Wereld van de Efteling 2030” tot stand gekomen. Donderdag 9 februari 2017 was er een raadvergadering over dit plan en op 16 februari zal er over gestemd worden. Waarschijnlijk zal dit masterplan met voldoende meerderheid door de gemeenteraad komen, maar kan daarna de Efteling zomaar al haar plannen uitvoeren? Wat zijn de gevolgen als het masterplan of delen daarvan niet goedgekeurd worden? Hieronder proberen wij alles in Jip & Janneke Jokie & Jet taal uit te leggen voor jou.

Wat is een masterplan?

Laten we bij het begin beginnen, wat houdt een masterplan in? Een masterplan is het eerste deel van een grootschalig project. In dit plan staat omschreven hoe alle kleine projecten samen tot het uiteindelijke doel van het masterplan kunnen komen. Bij een masterplan werken verschillende organisaties samen zoals bijvoorbeeld nu de Efteling en gemeente Loon op Zand. Maar ook organisaties die kijken hoe het verkeersprobleem opgelost kan worden of een milieuorganisatie die onderzoekt wat de gevolgen zijn voor de natuur werken mee aan zo’n masterplan.

Inspraak van buurtbewoners.

De Efteling heeft ervoor gekozen om al in een vroeg stadium van de plannen de buurtbewoners erbij te betrekken. Samen met gemeente Loon op Zand, buurtbewoners en milieuorganisaties heeft de Efteling geprobeerd een toekomstplan te maken die door zoveel mogelijk mensen wordt ondersteund. Hierdoor zijn al diverse ideeën die de Efteling voor ogen had gewijzigd. De Efteling wilde bijvoorbeeld eerst de Horst verwijderen. Na inspraak is afgesproken om deze weg te verleggen waardoor het verkeer niet onnodig moet omrijden.

Ondanks dat alles zorgvuldig is vastgelegd is het met zo’n groot project niet te doen om iedereen tevreden te krijgen wat betreft de toekomstplannen. Zo blijven enkele buurbewoners zorgen houden over de gevolgen van alle dingen die de Efteling nu doet en in de toekomst gaat doen voor de omliggende natuur.

Efteling wordt groter.

Een van de belangrijkste punten uit het masterplan is natuurlijk het groeien van de Efteling als themapark. Waar nu vooral over gepraat wordt is de uitbreiding van het park in oostelijke richting. Dat is het gedeelte in de hoek tussen de Horst en de N261. Vanuit het park gezien zal dan de parkgrens tussen Carnaval Festival en de Python opgeschoven worden richting autoweg N261. Na inspraak van omwonende is besloten om de tussenliggende weg de Horst te verplaatsen en dichter langs de N261 te leggen.

Na deze uitbreidingen wil de Efteling in een later stadium ook nog richting het westen uitbreiden. Dat is het gedeelte waar zich nu de parkeerplaatsen bevinden. Voor de uitbreidingen richting het westen hoeft de Efteling minder aanvragen te doen omdat dit al toegestaan is in het bestemmingsplan.

Voor de Efteling zijn deze uitbreidingen belangrijk omdat het graag haar natuurlijke karakter wil behouden. Zo is er de afspraak dat in het park niet meer dan 11 procent bebouwd mag worden en dat attracties en gebouwen niet zomaar boven de bomen uit mogen komen.

Verkeer en veel bezoekers.

Een van de meest gehoorde kritische vragen gaat vooral om alle auto’s die naar de Efteling komen. Op de drukste dag van de Efteling in 2015 kwamen er 6.361 auto’s naar de Efteling voor een dagje uit. Het pretpark heeft voor dagbezoekers totaal 9.300 parkeerplaatsen beschikbaar. Bijna de helft van al deze bezoekers komen in 1 uur binnen gereden. In 2030 wil de Efteling door gegroeid zijn naar 7 miljoen bezoekers per jaar. Dit betekent dat er dan 9.761  parkeerplaatsen nodig zijn om op een drukke dag iedereen te kunnen laten parkeren. Dat wil dus ook zeggen dat in 1  uur tijd ongeveer 4,5 duizend auto’s over de Europalaan moeten kunnen rijden als er niks veranderd.

Parkeren op afstand

Zoals je zojuist hebt gelezen komt de Efteling straks parkeerplaatsen te kort, zeker als het pretpark wordt uitgebreid. Daarnaast kan de Europalaan en de afslag vanaf de N261 richting de Efteling nu de drukte al bijna niet meer aan. Daarom moet er worden gezocht naar oplossingen. Eén van de oplossingen die nu besproken wordt is het parkeren op afstand op drukke dagen in de Efteling. Vlakbij Loon op Zand  liggen oude vloeivelden, dit zijn grote grasvlaktes waar momenteel niet veel mee gedaan wordt. Er wordt gekeken of dit een geschikte locatie is om bezoekers te laten parkeren en dan met speciaal vervoer richting de ingang van de Efteling te brengen.

Als dit na onderzoek niet mogelijk is of niet voldoende is wordt er gekeken naar een extra afslag voor de Efteling. Deze zal ongeveer komen te liggen waar nu de benzinepomp is tussen Kaatsheuvel en Loon op Zand. Hoe vanaf daar de bezoekers met de auto bij de Efteling moeten komen is nog niet duidelijk. Dit komt omdat hier natuurgebieden liggen die beschermd moeten worden. Maar het meest waarschijnlijke is dat dan de auto’s via de Horst naar de Eftelingsestraat rijden.

Ook zal er naar het eigen parkeerterrein van de Efteling gekeken moeten worden om meer auto’s aan te kunnen. Zeker als straks een deel van het parkeerterrein naast het sprookjesbos ook pretpark gaat worden. Voor dit deel wordt gekeken of ‘gelaagd’ parkeren mogelijk is. Dat kan dus een parkeergarage betekenen die misschien voor een deel in de grond zit.

Het kan misschien na onderzoek blijken dat alle plannen van verkeersdrukte en parkeren niet mogelijk zijn. Bijvoorbeeld omdat het te veel overlast voor natuur of omwonende geeft. Als er echt geen andere oplossing is heeft gemeente Loon op zand als laatste middel de mogelijkheid om de Efteling te verplichten minder bezoekers toe te laten. Dit zal een uiterste noodoplossing zijn waarbij dus heel veel andere plannen niet mogelijk blijken.

Hoe nu verder?

Volgende week donderdag op 17 februari zal er over de plannen gestemd worden in de gemeenteraad van Loon op Zand. Waarschijnlijk zal er een ruime meerderheid voor de plannen zijn. Misschien dat onderdelen van dit plan nog wel verbeterd moeten worden van de gemeenteraad. Maar na de goedkeuring van de gemeenteraad wil het nog niet zeggen dat de Efteling zomaar alles kan gaan doen wat ze willen.

Als eerst zal er een zogenaamd M.E.R (Milieueffectrapportage) onderzoek plaats moeten vinden. Hiermee worden alle plannen uit het masterplan onafhankelijk en nauwkeurig onderzocht op de gevolgen voor de natuur. Dit onderzoek zal waarschijnlijk pas eind dit jaar afgerond zijn. Met de resultaten uit dit onderzoek en met de plannen uit het masterplan zal dan door de gemeente de nodige bestemmingsplannen aangepast kunnen worden.

Pas na dit alles kan de Efteling echt beginnen met het uitbreiden van het pretpark. Dat wil nog niet zeggen dat de Efteling zomaar allemaal nieuwe attracties mag bouwen. Hiervoor zijn nog steeds bouwvergunningen nodig, maar het maakt het wel makkelijker voor de Efteling.

©plaetjesmakers ^sg

Reacties

Geef een antwoord